آدرس: ایران – تهران – کیلومتر ۱۳ شهید لشکری ( جاده مخصوص کرج ) – نرسیده به چهارراه ایران خودرو – خیابان امید – جنب کاشی ایرانا – کوچه ششم شرقی – پلاک ۶

تلفن : ۴۴۹۰۶۸۲۲ – ۴۴۹۰۸۶۵۳ – ۴۴۹۰۵۹۷۶

فکس : ۴۴۹۰۵۸۷۷

همراه : ۰۹۱۲۱۰۴۱۹۱۳ – ۰۹۱۲۷۱۵۸۸۵۴

Web site : Towerscrane.com

Email : info@towerscrane.com

SMS Panel : 10006666644440

Contact Us
First
Last